Jaka forma wsparcia jest oferowana podmiotom uczestniczącym w Konkursie na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza?

$image_alt

Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jest konkursem o przyznanie statusu Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, nie natomiast bezpośrednio na dofinansowanie przedsięwzięć (projektów). Partnerstwa reprezentujące daną IS powinny w konkursie przedstawić przedsięwzięcia/ projekty/ inicjatywy, które będą w dalszej kolejności wspierać rozwój tej specjalizacji i z którymi samorząd województwa przeprowadzi negocjacje w zakresie ich finansowania z poziomu regionalnego (z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego). Następnie, uwzględniając te przedsięwzięcia Samorząd Województwa Pomorskiego podpisze z wybranymi IS Porozumienia na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Porozumienia te zapewnią projektom i przedsięwzięciom istotnym dla rozwoju danej specjalizacji preferencje w dostępie do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jakkolwiek, przedsięwzięcia i projekty, które będą elementem porozumienia uzyskają preferencje w dostępie do finansowania (uproszczona ścieżka finansowania) i tak będa musiały wystartować w konkursie ogłoszonym w ramach RPO w celu wypełnienia wymogów formalnych. Samorząd województwa będzie także promował i wspierał istotne projekty i przedsięwzięcia z wybranych inteligentnych specjalizacji kwalifikujące się do finansowania na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. w ramach ostatnio podpisanego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju porozumienia o współpracy).

view szablon artykułu