Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendia przyznawane są na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.

Departament Rozwoju Gospodarczego zajmuje się organizacją przyznawania stypendiów na podstawie zapisów w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności" związanych z Celem szczegółowym 2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe, Działaniem 2.1.3 Koordynacja polityki stypendialnej oraz zobowiązaniem ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. „Koordynacja dostępnych w regionie instrumentów polityki stypendialnej i ich dostosowanie do potrzeb związanych z umiędzynarodowieniem uczelni wyższych oraz wspieraniem oferty studiów na kierunkach powiązanych z branżami o największym potencjale rozwoju". DRG jest w ścisłej współpracy z uczelniami, co wynika z powierzonych mu zadań.

Powierzone DRG zadanie jest elementem i narzędziem systemu koordynacji polityki stypendialnej w regionie, która w przyszłości będzie mogła być powiązana z planowanym funduszem angażującym prywatny biznes w oferowaniu stypendiów studentom. 

W roku akademickim 2019/2020 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy;
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne);
  • mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Dowiedz się więcej o ofercie stypendialnej dla studentów na Pomorzu

view szablon artykułu

Aktualności

Jak efektywnie ubiegać się o granty? Jak pisać artykuły naukowe?

Te i inne ciekawe porady znajdziesz tutaj.

Odpowiednio przygotowany warsztat naukowy stanowi bazę wyjściową sukcesu. Tym samym nieprzerwalnie należy dokładać starań w poprawie swoich umiejętności dotyczących pisania artykułów naukowych, przygotowywania wniosków o granty oraz wystąpień publicznych. Poniżej prezentujemykompedium wiedzy w tym temacie (przygotowane przez http://www.granty-na-badania.com)

Pisanie wniosków o granty

Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych?

Writing Successful Science Proposals

Jak zwiększyć skuteczność aplikowania o środki?

Jak złożyć dobry wniosek do NCN?

Rady o pisaniu wniosków grantowych z National Science Foundation

Więcej Dobrej Nauki

 

Pisanie artykułów naukowych

SciWrite: Writing in the Sciences

Publishing Your Research

A Scientific Approach to Scientific Writing 

Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego

How To Get Your Writing Published in Scholarly Journals

 

Wystąpienia publiczne

Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów doktorantów i nie tylko

Kurs wystąpień publicznych od Wiktora Niedzickiego

Mistrzowska retoryka

Jak mówić, by nas słuchano 

TED

Mówca doskonały

 

Źródło: http://www.granty-na-badania.com/2018/01/jak-usprawnic-swoj-warsztat-naukowy-w.html#more

view szablon artykułu

Kontakt

Monika Radziszewska 
email: m.radziszewska@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 712

 

 

Oferta stypendialna dla studentów na Pomorzu