Prezentacje z wydarzeń

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2021

Do udziału w Konkursie zapraszamy Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich powiatów i gmin.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora, rozpoczyna IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal" 2021 promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa  Rozwoju, Pracy i Technologii.

Laureaci Konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w Konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal" we wszystkich materiałach promocyjnych.

Prezentacja nagrodzonych terenów zostanie zamieszczona na portalach PAIH S.A. i regionalnych Partnerów projektu.

Zgłaszane do konkursu tereny inwestycyjne, przed dokonaniem zgłoszenia udziału przez uczestnika, muszą zostać wprowadzone do Generatora ofert znajdującego się na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/. Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do Generatora jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Invest in Pomerania do 9 kwietnia 2021 r. szczegóły znajdziesz TUTAJ

view szablon artykułu