Wydawca treści

II Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza już podpisane!

Drugie porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zostało podpisane 25 stycznia 2019 r. Podpisali je marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz ponad 200 podmiotów z regionu identyfikujących się z obszarami inteligentnych specjalizacji, w tym przedstawiciele czterech rad ISP.

Porozumienia są przypieczętowaniem dotychczasowego procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Po dokonaniu oceny dotychczasowej współpracy oraz rewizji obszarów specjalizacji wskazanych w czterech Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza podpisanych w dniu 28 stycznia 2016 r. oraz w związku z wygaśnięciem tych dokumentów po trzyletnim okresie ich obowiązywania, podjęto decyzję o dalszym kontynuowaniu tej formy współpracy. Porozumienia zostały podpisane z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

  1. ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne;
  2. ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
  3. ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
  4. ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Samorząd Województwa Pomorskiego jest w dalszym ciągu zdeterminowany do działania na rzecz pomorskich instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni oraz firm, w szczególności rozwijania startupów. Dotyczy to także działań związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego oraz kultury innowacji, a także doskonaleniem kompetencji firm wdrażających innowacyjne rozwiązania.

Podmioty zainteresowane współpracą i identyfikujące się z którymś z ww. czterech obszarów specjalizacji, mogą przystąpić do Porozumień za pomocą Deklaracji przystąpienia do Porozumienia (szczegóły znajdziesz TUTAJ).

Aktualne wersje II Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomoprza znajdziesz TUTAJ

Prezentacje z uroczystości podpisania II Porozumień:

Wywiad z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem o korzysciach płynących z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza dla mieszkańców oraz fotorelacja dostepna jest TUTAJ

 

view szablon artykułu