Prezentacje z wydarzeń

II Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza już podpisane!

Drugie porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zostało podpisane 25 stycznia 2019 r. Podpisali je marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz ponad 200 podmiotów z regionu identyfikujących się z obszarami inteligentnych specjalizacji, w tym przedstawiciele czterech rad ISP.

Porozumienia są przypieczętowaniem dotychczasowego procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Po dokonaniu oceny dotychczasowej współpracy oraz rewizji obszarów specjalizacji wskazanych w czterech Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza podpisanych w dniu 28 stycznia 2016 r. oraz w związku z wygaśnięciem tych dokumentów po trzyletnim okresie ich obowiązywania, podjęto decyzję o dalszym kontynuowaniu tej formy współpracy. Porozumienia zostały podpisane z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

  1. ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne;
  2. ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
  3. ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
  4. ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Samorząd Województwa Pomorskiego jest w dalszym ciągu zdeterminowany do działania na rzecz pomorskich instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni oraz firm, w szczególności rozwijania startupów. Dotyczy to także działań związanych z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego oraz kultury innowacji, a także doskonaleniem kompetencji firm wdrażających innowacyjne rozwiązania.

Podmioty zainteresowane współpracą i identyfikujące się z którymś z ww. czterech obszarów specjalizacji, mogą przystąpić do Porozumień za pomocą Deklaracji przystąpienia do Porozumienia (szczegóły znajdziesz TUTAJ).

Aktualne wersje II Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomoprza znajdziesz TUTAJ

Prezentacje z uroczystości podpisania II Porozumień:

Wywiad z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem o korzysciach płynących z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza dla mieszkańców oraz fotorelacja dostepna jest TUTAJ

 

view szablon artykułu