Gaz i ropa z łupków

$image_alt

Gaz i ropa z łupków uzyskuje się z niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, ponieważ są to złoża znajdujące się na dużych głębokościach w skałach nieprzepuszczalnych - łupkach osadowych. Tym samym wydobycie tych złóż wymaga zastosowania zaawansowanych i droższych technologii. By je wydostać konieczne są odwierty poziome i wytworzenie szczelin w łupkach. Skały te powstawały przez setki milionów lat, na dnach mórz i oceanów. Tworzyły się z materii organicznej, szczątków obumierających graptolitów oraz okruchów mineralnych, przykrywanych warstwami osadów i mułu. Pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia, w warunkach beztlenowych ił i muł przeobraził się w łupki, a szczątki organiczne w trakcie rozkładu - w węglowodory (gaz i ropę). Obecnie łupki skrywają liczne skamieniałości m.in. graptolitów, małż. (opracowano na podstawie: www.lupkipolskie.pl, www.pgi.gov.pl )

Rysunek: Gaz w łupkach

Źródło: www.lupkipolskie.pl

view szablon artykułu

Strony o gazie z łupków

Logo Porozmawiajmy o Łupkach
Logo Gaz i ropa z formacji łupkowych
Logo Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowy Instytut Badawczy
Logo Instytutu Nafty i Gazu
Logo Komisji Europejskiej, Europejska Sieć niekonwencjonalnych technologii ekstrakcji węglowodorów