Wydawca treści

Fundusze dla uczelni, jednostek badawczo-rozowjowych

$image_alt

Dowiedz się po jakie dofinansowanie możesz sięgnąć z Europejskich Funduszy, HORYZONTU 2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

 

Fundusze Europejskie dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych

 

 

 

 

Finansowanie badań i innowacji w programie ramowym UE HORYZONT 2020

 

 

 

 

Możliwości finansowania działalności szkół wyższych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie 2014-2020

 

 

Wsparcie udziału pomorskich uczelni w programach wspólnotowych UE

view szablon artykułu