Wydawca treści

Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata – debata w ramach EFNI 2015

$image_alt

2 października w Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei odbyła się debata panelu „Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata"

2 października w Sopocie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei odbyła się debata  panelu „Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata", w której wziął udział Pan Ryszard Świlski Prezes Stowarzyszenia Polskich regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk. Wśród panelistów znalazły się takie osoby jak Jerzy Buzek, były Premier Rp, Janusz Piechociński Wicepremier i Minister Gospodarki, Unijni koordynatorzy europejskich korytarzy transportowych, Ambasadorzy Państw Bałtyckich akredytowani w Polsce, Ambasadorzy państw zainteresowanych rozwojem korytarzy transportowych w regionie Bałtyku, a także przedstawiciele urzędów, organizacji, stowarzyszeń zajmujących się tematyką korytarzy transportowych, eksperci ds. transportu oraz ekologii. Obecni byli także przedstawiciele firm wprowadzających innowacyjne oraz ekologiczne rozwiązania technologiczne.

Uczestnicy debaty dyskutowali miedzy innymi nad tym jak wykorzystać szansę przed którą stoi polska gospodarka w ramach rozwoju Europejskich Korytarzy Transportowych.

- Regiony leżące w strefie oddziaływania Korytarza Bałtyk Adriatyk są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania polskiej gospodarki. Strefa oddziaływania KBA w Polsce jest przeciętnie silniejsza gospodarczo niż cały kraj, obejmuje 65% powierzchni, prawie 72% populacji, a także 76% przedsiębiorstw i 80% ich inwestycji. Ma to przełożenie na rankingi atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych części kraju – dla przykładu aż 8 z 11 najbardziej atrakcyjnych podregionów w zakresie inwestowania w zaawansowane technologie leży w strefie oddziaływania korytarza Bałtyk Adriatyk – podkreślił Ryszard Świlski. Zaznaczył także, że polskie regiony są aktywne na różnych polach we wsparciu realizacji i tworzenia warunków rozwojowych dla korytarza Bałtyk Adriatyk. Nie tylko poprzez lobbowanie, ale także  poprzez aktywną współpracę z unijnym Koordynatorem korytarza Bałtyk Adriatyk działającego z ramienia Komisji Europejskiej.

Ponadto, rozważano jak przywrócić w Polsce żeglugę śródlądową, jako jedno z rozwiązań będące odpowiedzią na potrzebę budowania europejskiego jednolitego rynku transportu w oparciu o inteligentne i innowacyjne rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu przy uwzględnieniu ekonomicznej efektywności.

- To przede wszystkim utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu w wymiarze lokalnym, europejskim i globalnym – zaznaczył wicepremier. Jego zdaniem poprawa dostępności terytorialnej w Polsce wymaga integracji głównych gałęzi transportu: kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego śródlądowego. - To również krok w kierunku lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego regionów poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową, przekształcenie systemów zarządzania oraz wprowadzenie inteligentnych rozwiązań. Ma to ułatwić funkcjonowanie infrastruktury w ramach systemu transportu oraz w wymiarze intermodalnym - ocenił.

view szablon artykułu