Prezentacje z wydarzeń

EUROPEJSKI DZIEŃ MIKROFINANSOWANIA JUŻ 20 PAŹDZIERNIKA

$image_alt

„A gdyby szukających pracy zamienić w pracodawców?" czyli EUROPEJSKI DZIEŃ MIKROFINANSOWANIA

20 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ EUROPEJSKI DZIEŃ MIKROFINANSOWANIA „A GDYBY SZUKAJĄCYCH PRACY ZAMIENIĆ W PRACODAWCÓW?"

European Microfinance Network (EMN) oraz Microfinance Centre (MFC) organizują w dniach 19-20 października br. Europejski Dzień Mikrofinansowania pn. „A gdyby szukających pracy zamienić w pracodawców?" Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości na temat mikrofinansowania jako narzędzia do walki z wykluczeniem społecznym oraz bezrobociem w Europie oraz zwrócenie uwagi władzom poszczególnych państw UE na korzyści płynące z mikrofinansowania. Centralne obchody będą miały miejsce w Brukseli 20 października br. W Polsce działania związane z Europejskim dniem Mikrofinansowania będzie prowadził Polski Związek Funduszy Pożyczkowych.

Głównym wydarzeniem jest konferencja, która odbędzie się w dniach 19-20 października w Brukseli. 19 października odbędzie się sesja otwarcia skierowana do europejskich decydentów gospodarczych i politycznych z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

20 października uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat wzmocnienia rozwoju sektora mikrofinansowego, który jest narzędziem do walki z wykluczeniem społecznym i bezrobociem w Europie. W sposób szczególny uwaga uczestników zostanie skupiona na zagadnieniach dotyczących unijnych programów mikrofinansowania, potrzeby zmian regulacji krajowych do rozwoju sektora mikrofinansowego, wzmocnienia usług niefinansowych oraz adekwatności definicji sektora mikrofinansowego do obecnych realiów.

Celem konferencji jest:

·  podniesienie świadomości w Europie na temat sektora mikrofinansowego i czynników odróżniających go od głównego nurtu sektora finansowego,

·  przekazanie decydentom informacji na temat korzyści z mikrofinansowania oraz przedstawienie im programu polityki dla rozwoju sektora,

·  zwrócenie uwagi mediów na sposób w jaki mikrofinansowanie działa w Europie oraz jak wspiera osoby bezrobotne i wykluczone z tradycyjnego sektora finansowego,

·  wymiana doświadczeń wśród przedstawicieli europejskiego sektora mikrofinansowania.

 

Więcej informacji oraz materiały opracowane przez PZFP na potrzeby Europejskiego Dnia Mikrofinansowania.

view szablon artykułu