Czy w jednej Aplikacji wstępnej można zgłosić kilka odrębnych tematów, inteligentnych specjalizacji?

$image_alt

Zgłaszany przez Partnerstwo zakres (tematyka) inteligentnej specjalizacji powinien być spójny i wskazywać na efekty synergii pomiędzy poszczególnymi tematami. Zgłaszana propozycja może więc składać się z kilku tematów, ale tylko wtedy gdy będzie to odpowiednio uzasadnione oraz gdy wskazane zostaną efekty synergii z takiego połączenia. W szczególności zgłaszana propozycja inteligentnej specjalizacji nie powinna składać się z grupy kilku tematów powiązanych ze sobą bardzo luźno lub nie powiązanych w ogóle.

Ponadto tematy zgłaszane w ramach propozycji inteligentnej specjalizacji nie powinny być sformułowane zbyt ogólnie. Powinny one wskazywać na rzeczywistą specjalizacje. Również potencjał, benchmarking oraz partnerstwo zgłaszające będzie oceniane w odniesieniu do zdefiniowanego przez partnerstwo zakresu inteligentnej specjalizacji.

view szablon artykułu