Czy tylko podmioty tworzące Partnerstwa, które otrzymają status Inteligentnej Specjalizacji Pomorze, będą miały dostęp do środków unijnych oraz środków z RPO?

$image_alt

Nie, dostęp do środków będą miały wszystkie projekty i przedsięwzięcia w obszarze wybranej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, istotne dla rozwoju tej specjalizacji, bez względu na fakt czy są realizowane przez podmioty skupione w Partnerstwie (które otrzymyały status inteligentnej specjalizacji) czy przez podmioty spoza Partnerstwa.

Dodatkowo, zgodnie z regulacjami Komisji Europejskiej w sprawie wydatkowania środków unijnych w lata 2014-2020, środki na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) będą dostępne wyłącznie dla projektów i przedsięwzięć wpisujących się w obszary wybranych inteligentnych specjalizacji.

view szablon artykułu