Czy podmiotem w partnerstwie zgłaszanym w Konkursie na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza może być podmiot z poza województwa pomorskiego?

$image_alt

Dopuszczamy możliwość włączenia do partnerstwa (zgłaszanym w Konkursie na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza) podmiotu spoza województwa pomorskiego, podmiotu zarówno w postaci instytucji naukowej jak i przedstawiciela przemysłu. Jakkolwiek wsparcie projektów będzie musiało być zgodne z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego przy finansowaniu na poziomie regionalnym i z założeniami krajowymi przy finansowaniu na poziomie krajowym.

view szablon artykułu