Czy list intencyjny (stanowiący załącznik do Aplikacji wstępnej) powinien być jeden i powinien być podpisany przez wszystkich partnerów i lidera projektu?

$image_alt

List intencyjny, stanowiący załącznik do Aplikacji wstępnej może zostać złożony w formie zarówno kilku jak i jednego listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów i lidera. Ważne jest aby treść listu oraz Lider był wszędzie ten sam w przypadku kilku/ kilkunastu listów intencyjnych.

view szablon artykułu