Czy „ilości znaków” o których mowa m.in. w Aplikacji wstępnej, uwzględnia spacje czy są to wielkości podane bez spacji?

$image_alt

Ograniczenia znakowe, określone w Aplikacji wstępnej/końcowej, wyznaczają maksymalną liczbę znaków, w której należy zawrzeć opisach poszczególnych kryteriów. Wymienione ilości znaków uwzględniają także spacje.

view szablon artykułu