Czy do Aplikacji wstępnej można dołączyć dodatkową dokumentację, poza dokumentami określonymi w Regulaminie? Np. ekspertyzy, analizy itp.

$image_alt

Do Aplikacji należy dołączyć jedynie dokumenty szczegółówo określone w Regulaminie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza. Wszelkie niezbędne informacje powinny zostać zawarte w treści Aplikacji wstępnej/końcowej.Eksperci dokonają oceny wyłącznie Aplikacji wraz z niezbędnymi Załącznikami. Przy Aplikacji wstępnej jest to list intencyjny, a przy Aplikacji końcowej: list intencyjny, fiszki projektowe oraz zobowiązanie do udostępniania danych i informacji na potrzeby monitoringu realizacji procesu IS.

view szablon artykułu