Co oznacza pojęcie projektów horyzontalnych w Załączniku nr 2 do Aplikacji wstępnej, tj. wzorze fiszki projektowej?

$image_alt

W opisie punktu D, w Aplikacji wstępnej przyjęto, że konieczne będzie wskazanie "przedsięwzięć horyzontalnych, których realizacja jest kluczowa dla rozwoju danej IS i osiągnięcia zakładanych celów. W szczególności wskazanie przedsięwzięć kluczowych (np. w zakresie edukacji, wspólnej/uczelnianej infrastruktury badawczej, działań promujących ekspansję zagraniczną itp.) ...". Chodzi tu o przedsięwzięcia, które mają realnie zagwarantować rozwój proponowanej inteligentnej specjalizacji w naszym regionie w przeciągu kilku/kilkunastu kolejnych lat. W zależności od specyfiki danej specjalizacji oraz problemów, które zidentyfikowało partnerstwo mogą one dotyczyć współpracy z uczelniami w zakresie np. nowych kierunków kształcenia czy też laboratoriów, niezbędnych dla rozwoju firm z danej specjalizacji. Przedsięwzięcia te powinny obejmować zarówno regionalne jak i krajowe źródła finansowania. Istotną kwestią w proponowanych przedsięwzięciach będzie partnerstwo podmiotów, które wspólnie chcą to przedsięwzięcie realizować (najlepiej, aby partnerstwo było zawiązane jak najszerzej tj. z udziałem: firm, uczelni, organizacji pozarządowych.

view szablon artykułu