Prezentacje z wydarzeń

60 mln zł z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ na działalność badawczo-rozwojową pomorskich firm

Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. otrzymało kolejne środki z ogólnej puli 600 mln zł, które województwo pomorskie przeznaczyło na instrumenty zwrotne dla firm. Tym samym na wsparcie innowacyjności firm na Pomorzu trafi kolejne 60 mln zł. Środki posłużą dystrybucji nowego produktu – Pożyczki na innowacje.

21 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) kolejną umowę na pełnienie roli instytucji finansującej (pośrednika finansowego). Oprócz Pożyczki Rozwojowej i Mikropożyczki, TISE S.A. oferować będzie pomorskim przedsiębiorcom także nowy produkt – Pożyczkę na innowację.

Pożyczki na innowacje będą udzielane na inwestycje wpisujące się w jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Uzyskane środki można przeznaczyć w szczególności na finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych, ochrony własności intelektualnej firmy dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Pomoc finansową otrzymać można także na projekty dotyczące infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (np. budowę, rozbudowę oraz przebudowę budynku) oraz na zakup wyposażenia laboratoriów lub działów B+R, pod warunkiem przedstawienia programu prac badawczo-rozwojowych.

Pomorskie firmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł. Pożyczkę udzielaną na warunkach korzystniejszych niż rynkowe należy spłacić w ciągu 10 lat, przy czym okres karencji wynosi 2 lata. Otrzymanie pożyczki nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami czy prowizjami.

Aktualna lista instytucji oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl.

Więcej informacji o projekcie „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+" na stronie rpo.bgk.pl.

Bieżące informacje na temat wszystkich dostępnych instrumentów finansowych na Pomorzu także na: http://www.rpo.pomorskie.eu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji

view szablon artykułu