Prezentacje z wydarzeń

120 mln na rozwój przedsiębiorczości i na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza kolejne dwa przetargi na pośredników finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych: „Pożyczka na innowacje", „Pożyczka Inwestycyjna" i „Pożyczka Profilowana" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetargi na wybór Pośredników Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

 

1. w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka Inwestycyjna" i „Pożyczka Profilowana" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ (sygnatura postępowania: DZZK/34/DIF/2017).

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych „Pożyczka Inwestycyjna" oraz „Pożyczka Profilowana" skierowanych do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.
W ramach „Pożyczki Inwestycyjnej" i „Pożyczki Profilowanej" finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, służących wzmocnieniu ich potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększeniu ich produktywności. Wspierane przedsięwzięcia inwestycyjne umożliwią przedsiębiorstwom istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości, realizowanych na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Do małych i średnich firm kierowana będzie „Pożyczka Profilowana" wspierająca także inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące ograniczeniu zasobochłonności procesów produkcyjnych.

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowania wyniesie co najmniej 60 mln zł. Termin składania ofert upływa  w dniu 17  sierpnia br.,

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na stronie: https://www.bgk.pl/bip/dzzk-34-dif-2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentow-finansowych-pozyczka-inwestycyjna-i-pozyczka-profilowana-w-ramach-pomorskiego-funduszu-rozwoju-2020-526/

 

2. w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ (sygnatura postępowania: DZZK/56/DIF/2017).

Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych, w tym banków czy funduszy pożyczkowych oraz innych pożyczkodawców, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Pożyczka na innowacje" skierowanego do przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie województwa pomorskiego.
Wsparcia w formie „Pożyczki na innowacje" uruchomione zostało w celu finansowania rozwoju przedsiębiorstw, realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Pożyczki na innowacje będą kierowane wyłącznie na inwestycje na wczesnych etapach gotowości technologicznej, wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowania wyniesie co najmniej 60 mln zł. Termin składania ofert upływa w dniu 19  września br.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na stronie: https://www.bgk.pl/bip/dzzk-56-dif-2017-wybor-posrednika-finansowego-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-pozyczka-na-innowacje-w-ramach-pomorskiego-funduszu-rozwoju-2020-521/

KOMUNIKAT

view szablon artykułu