„Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu”

$image_alt

Już 22 października w AmberExpo „Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu", InnoBaltica zaprasza na panel poruszający m.in. kwestie dostępności kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa danych oraz tematów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Tematyka Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jest tematem nieuniknionym w debatach oscylujących wokół tematyki biznesu, nauki i zwiazanym z nimi rozowojem gospodarczym i technologicznym regionu. Tym razem InnoBaltica podejęła się organizacji wydarzenia poruszajacego tę tematykę podczas Smart Metropolii - Metropoli Czasu Wolnego. 

„Rozwój metropolii poprzez aktywność pomorskiego biznesu"
22 października 2015, AmberExpo, godz. 12.15 – 13.45

Panel poświęcony wybranym, aktualnym problemom firm na Pomorzu w obszarach technologii:
off-shore i portowo-logistyczne
ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie
medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Poruszone zostaną m.in. kwestie dostępności kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa danych, rozwoju Smart Grids i efektywności materiałów, eksploatacji zasobów morza, technologii dla transportu morskiego oraz profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, a także technologii podnoszących jakość życia.

Moderator: Damian Derebecki Prezes PICTEC

Paneliści:
Grażyna Filipczuk-Szester – Z-ca Prezesa Zarządu Fundacji Poszanowania Energii
Dawid Kentzer – Partner Black Pearls VC
Krzysztof Koniuszaniec – Deep Ocean Technology
Radosław Piesiewicz – Prezes Sirc Sp. z o.o.
Przemysław Szleter - Prezes Zarządu Fundacji Interizon
Karolina Lipińska – Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji UMWP

REJESTRACJA: www.smartmetropolia.pl
UWAGA! Dodatkowo dla członków partnerstw Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zapewniamy specjalne, niższe ceny stoisk podczas Kongresu SMART METROPOLIA w ramach SALONU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI.

Kontakt:
InnoBaltica Sp. z o.o.
Anna Marzec
a.marzec@innobaltica.eu

view szablon artykułu

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Sygnatariusze Porozumień

 

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712