Prezentacje z wydarzeń

Ostatnia chwila na rejestrację na „Be Smart, Think Blue” 19-20 września 2016 r. w Gdańsku

$image_alt

Wydarzenie oferuje przedsiębiorcom, instytucjom badawczym, podmiotom publicznym i organizacjom pozarządowym działającym w sektorze morskim możliwość współdziałania dla wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów (19 września 2016 r.) oraz szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do realizacji projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020 dotyczących Błękitnego Wzrostu (20 września 2016 r.). Nie może Ciebie tam zabraknąć.

Instytut Morski w Gdańsku i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na konferencję „Be Smart, Think Blue" i spotkanie brokerskie 2016, które odbędą się 19-20 września 2016 r. w Gdańsku.

Wydarzenie jest organizowane w ramach europejskich projektów: Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego), BioHorizon (Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania wód śródlądowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, zielony I zintegrowany transport).

Wydarzenie oferuje przedsiębiorcom, instytucjom badawczym, podmiotom publicznym i organizacjom pozarządowym działającym w sektorze morskim możliwość współdziałania dla wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów (19 września 2016 r.) oraz szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do realizacji projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020 dotyczących Błękitnego Wzrostu (20 września 2016 r.).

 
Dlaczego to ma znaczenie?

Inteligentna specjalizacja jest kluczowym pojęciem dla wzmocnienia innowacji w obszarze Unii Europejskiej. Zrozumienie roli inteligentnej specjalizacji w umacnianiu europejskiego sektora Błękitnego Wzrostu jest warunkiem koniecznym, aby z powodzeniem korzystać z morza możliwości, które otwierają się przed zainteresowanymi stronami. Oprócz specjalizacji i funduszy regionalnych, unijny program ramowy na rzecz badań i innowacji, Horyzont 2020, posiada kilka możliwości finansowania dla badawczych i innowacyjnych projektów morskich, na skalę europejską. Tworzenie synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi źródłami finansowania jest nadrzędnym celem konferencji "Be Smart - Think Blue".

Dlaczego warto uczestniczyć?

  • Poznanie najnowszych informacji o rozwoju inteligentnych specjalizacji w sektorze morskim;
  • Nawiązywanie kontaktów i inicjacja współpracy w obszarze badań i technologii morskich;
  • Znajdywanie nowych partnerów handlowych, technologicznych lub do prowadzenia badań;
  • Prezentacja, dyskusja i opracowywanie nowych pomysłów na projekty.

Jak wziąć udział?
Nie jest pobierana żadna opłata, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania, obowiązującym językiem konferencji jest angielski. Rejestracja jest otwarta do 12 września  poprzez stronę wydarzenia https://www.b2match.eu/smartblue2016

view szablon artykułu