Strona Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Aktualności

Trwa rekrutacja do I edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

Akcelerator adresowany jest do startupów z Polski oraz czternastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. z Węgier, Rumuni, Estonii i Ukrainy.

II Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza już podpisane!

Drugie porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zostało podpisane 25 stycznia 2019 r. Podpisali je marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz ponad 200 podmiotów z regionu identyfikujących się z obszarami inteligentnych specjalizacji, w tym przedstawiciele czterech rad ISP.

Seminarium pn.: Potencjał Pomorskiej Energetyki w kontekście Polityki Energetycznej Polski

Było okazją do zapoznania się z raportem na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii.


Technologie kosmiczne i satelitarne w pomorskim

Potencjał który warto pielęgnować i rozwijać