Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Inteligentne Specjalizacje

Aktualności

Fundusze dla uczelni, jednostek badawczo-rozowjowych

Dowiedz się po jakie dofinansowanie możesz sięgnąć z Europejskich Funduszy, HORYZONTU 2020, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Opinia Samorządu dot. projektów z działania 3.1. PO WER

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1. PO WER celem uzyskania opinii Samorządu Województwa o zgodności projektu z Regionalną Strategią Innowacji.

Już dzisiaj zarezerwuj w swoim kalendarzu dzień 19-20 września 2016 na ‘Be Smart, Think Blue’

Instytut Morski w Gdańsku, we współpracy z Sieciami Krajowych Punktów Kontaktowych BioHorizon i ETNAplus, ma przyjemność zaprosić wszystkich interesariuszy dziedziny badań morskich na wspólne informacyjno-brokerskie spotkanie!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych

Celem naboru jest wyłonienie propozycji przedsięwzięć dotyczących tworzenia lub rozwijania publicznej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które będą podlegały uzgodnieniom w ramach procedury zgłaszania przedsięwzięć do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego.

Inteligentne specjalizacje – co dalej?

Jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw? Na to i inne pytania odpowiadali uczestnicy konferencji z udziałem wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka oraz marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Ryszarda Świlskiego. Spotkanie odbyło się 21 kwietnia 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Harmonogram prac

Od XI.2013
Debata i konsultacje (budowanie partnerstw)

XI.2013 - III.2014
Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu w ramach badania pn. „Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego – konwergencja technologiczna"

14.V.2014
Ogłoszenie konkursu na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 1)

IX.2014
Wstępna ocena i rekomendacje dotyczące zgłoszonych inteligentnych specjalizacji

X.2014 - XII.2014
Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji Pomorza (Etap 2)

9 kwiecień 2015
Ogłoszenie wyników konkursu

II-IV kwartał 2015
Negocjacje dotyczące zakresu i formy wsparcia dla działań i przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

28 stycznia 2016
Podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji

Kontakt

Kontakt:

Email: IS@pomorskie.eu
tel.: +48 (58) 32 68 712/317