W ślad za organizacją grupowych zakupów energii elektrycznej, którą realizujemy od 2013 roku, nadeszła pora na obniżenie kosztów zakupu gazu ziemnego. W dniu 7 grudnia 2015 roku czternaście jednostek samorządowych Województwa Pomorskiego podpisało umowy na dostawę gazu ziemnego na 2016 rok. Było to możliwe dzięki organizacji grupowego zakupu gazu wspólnie z Gminą Miasta Gdyni oraz kilkoma gminami zrzeszonymi w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „Norda". Ze względu na dominujący udział w zamówieniu paliwa gazowego, liderem postępowania i głównym zamawiającym było Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.

Dostawa gazu rozpoczęła się 1 stycznia 2016 roku, a. szacowany roczny wolumen to 146 101 203 kWh. Całkowita wartość zamówienia to 15 432 171,56 zł brutto. Łącznie cała grupa zakupowa zaoszczędzi ok. 4 600 000 zł (brutto), tj. ok. 23%.

Jak podkreśla Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, grupowe zakupy mediów to część systematycznego podejścia Zarządu Województwa Pomorskiego do spraw gospodarki energetycznej, w szczególności do zarządzania kosztami energii elektrycznej i paliw gazowych. Kolejnym krokiem będzie zrewidowanie możliwości obniżenia kosztów ciepła dostarczanego jednostkom z lokalnych systemów ciepłowniczych.

Wśród jednostek samorządu województwa pomorskiego uczestniczących w grupie zakupowej, do których dotrze tańszy gaz są m.in. szpitale w Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Kościerzynie i Gdańsku, instytucje kultury w Słupsku i Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku. Na dostawach gazu ziemnego w 2016 roku nasze  jednostki zaoszczędzą łącznie ok. 835 000 zł brutto, co stanowi ok. 23,5% oszczędności.

Kontakt:
Jarosław Kumięga

Departament Rozwoju Gospodarczego
Referat Planowania Energetycznego
tel. 58 32 68 316
j.kumiega@pomorskie.eu