Najtaniej kosztuje energia, której NIE wytworzono dla pokrycia zbędnych strat...

 

 

ZADANIA REFERATU DS. PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO:

  • Badanie zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa z polityką energetyczną państwa,
  • przygotowywanie opinii projektów założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,
  • dokonywanie oceny udzielanych lub cofanych koncesji na wytwarzanie lub przesyłanie energii,
  • dokonywanie oceny projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię,
  • monitorowanie realizacji Regionalnej Strategii Energetyki w Województwie;
  • realizowanie kontaktów z przedsiębiorstwami energetycznymi zlokalizowanymi na terenie województwa pomorskiego,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu energetyki dla przedstawicieli samorządów lokalnych i powiatowych,
  • opiniowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Wiadomości

Plan prac na koncesji Stara Kiszewa w 2016 roku

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Stara Kiszewa obejmuje obszar 981,51 km2, położony na terenie 12 gmin, dwóch miast i gmin oraz dwóch miast w woj. pomorskim

Dzień Informacyjny - Horizon 2020 Energy Efficiency 2015 wezwanie do składania wniosków

W dniu 12 grudnia br. w Brukseli odbędzie się Information Day - Horizon 2020 Energy Efficiency 2015 Call for proposals

Pomorskie na Shale Gas World Europe 2014

W dniach 24-26 listopada Województwo Pomorskie wzięło udział w konferencji i towarzyszących jej targach pn. Shale Gas World Europe 2014 na EXPO XXI w Warszawie